Waar komt het mozaïek vandaan?

Op een dag kreeg ik een telefoontje van een oud-leerling die me erop attendeerde dat er in de Hinthamerstraat flink gesloopt werd op de plek waar onze school veertig jaar lang gehuisvest was.

In principio erat verbum

Wie regelmatig vanaf het Provinciehuis over de Pettelaarseweg naar de stad rijdt, kan het bijna niet ontgaan zijn: het kleurrijke tegelmozaïek op de buitenmuur van de aula aan de kant van de Homeruslaan. In grote letters lezen wij Sint-Janslyceum en in het midden zien we een afbeelding van Johannes de Evangelist omgeven door de beginzin van zijn evangelie: in principio erat verbum wat betekent: in den beginne was het woord. Het fragment dat in de daarop volgende tekst volgt, is eigenlijk een korte samenvatting van het christelijk geloof in God als schepper en in Christus als zijn mens geworden zoon.

Dat tegeltableau is pas in de jaren negentig van de vorige eeuw op die plek aangebracht. In die tijd was ik rector van het Sint-Janslyceum en waren we druk bezig met de voorbereiding van ons 75-jarig bestaan. Op een dag kreeg ik een telefoontje van een oud-leerling die me erop attendeerde dat er in de Hinthamerstraat flink gesloopt werd op de plek waar onze school veertig jaar lang (tussen 1923 en 1963) gehuisvest was. Hij adviseerde me met klem om het tableau te redden en er in de huidige school een plekje voor te zoeken. Het telefoontje met de sloper was zo gepleegd en daarmee was het mozaïek gered. Overleg met deze en gene leidde ertoe dat we de vereniging van oud-lyceïsten bereid vonden om als cadeau ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum geld in te zamelen voor de restauratie en de herplaatsing. Ik vind het op die blinde muur nog altijd prachtig uitkomen en elke keer als ik van die kant de stad in rijd, denk ik terug aan het royale gebaar van de oud-leerlingen die dit indertijd financieel mogelijk maakten.

Herkomst

Ook ben ik nieuwsgierig naar de oorspronkelijke herkomst van het tegeltableau. Daarvoor moeten we dus een kleine honderd jaar terug in de geschiedenis. Toen het oude gebouw van drukkerij Teurlings, waar de school de eerste vijf jaar (1918-1923) gehuisvest was, te klein werd door het al maar groeiende aantal leerlingen, kwam een andere locatie aan de Hinthamerstraat vrij omdat het Paleis van Justitie van die plek verhuisde naar de Spinhuiswal. Voor een bedrag van bijna 400.000 gulden werd dat gebouw gekocht, verbouwd en uitgebreid. De hoofdingang was aan de Hinthamerstraat (nr. 74) waar nu Babel (pand Muzerije) zit. Als ik goed naar foto’s (zie afbeelding hiernaast) uit die periode kijk, had je vanaf het bruggetje ‘In den Boerenmouw’ zicht op het tableau.

Wat ik graag zou willen weten: of het tableau meteen in 1923 al in het toenmalige schoolgebouw is aangebracht of dat het van latere datum is. Of het misschien geschonken is door een van de katholieke weldoeners van de school of dat er mogelijk in die tijd al landelijk een regeling bestond waarbij je een percentage van de bouwsom beschikbaar mocht stellen voor de aanschaf van beeldende kunst. En wie weet wat er nog meer te achterhalen is over dit opvallende kunstwerk.

Welke oud-leerling gaat op onderzoek uit? Reacties nemen we graag op in onze volgende nieuwsbrief!

Ans Buys

Reactie

Walter van de Vorst verwijst ons naar Bossche Encyclopedie, waarin over het tableau het volgende wordt geschreven:

Ontworpen door Jan Stuyt 1923 voor de zuidgevel van het St. Janslyceum in de St. Josephstraat / In de Boerenmouw / Hinthamerstraat 74. Na de sloop van dit gebouw rond 1990 werd deze gevelversiering behouden en nadien overgebracht naar het nieuwe gebouwde St. Janslyceum op Zuid, Sweelinckplein 3, ´s-Hertogenbosch. Voorstelling: de evangelist Johannes met schrijfveer, boek en adelaar symbool aan het lint. Met de eerste woorden van zijn evangelie in het Latijn:In principio erat verbum (= In den beginne was het Woord).

@Nieuwsbrief 2, maart 2020