Oud Nieuws, uit de schoolkrant

Vijfentwintig jaar vogelnestjes .... Kanttekeningen bij het jubileum van de heer Vos

Voor deze nieuwsbrief heb ik (vooral voor onze oudere lezers) gekozen voor een prachtig tijdsbeeld uit het schoolblad van het Sint-Janslyceum “Punt Omega” van november 1965.

Vijfentwintig jaar vogelnestjes ..... Kanttekeningen bij het jubileum van de heer Vos

Toen schrijver dezes het heuglijke feit ter ore kwam, heeft hij ten gerieve van de “Punt Omega”- lezers iedere voorzichtigheid uit het oog verloren en zich in het hol van de vos gewaagd.

Een moeilijk feest is dat, zo’n vijfentwintigjarig jubileum. Immers, wanneer een leraar afscheid neemt kan men zich de goede man iedere gewenste kwaliteit naar het hoofd slingeren, zonder gevaar voor represaillemaatregelen, maar wanneer zo iemand nog een jaar of tien mee moet is een zekere voorzichtigheid geboden. Enfin, we zullen ons best doen de zaak zo objectief mogelijk te benaderen. Allereerst zullen we de levenswandel van de heer Vos eens belichten.

In 1913 werd hij ingeschreven in het bevolkingsregister van ’s-Hertogenbosch, waaruit hij tot op heden nog niet is geschrapt. In 1927 betrad hij het Sint-Janslyceum onder het rectoraat van Dr. J. Bauwens en behaalde zijn diploma H.H.S. (= Hogere Handels School) in 1932.

Eerst was hij werkzaam als ambtenaar bij de Raad van Arbeid, maar van deze dwaling keerde hij spoedig terug en wierp zich op de studie in lichamelijke oefening te Tilburg en in 1938 waren zijn vogelnestjes tot een dergelijke graad van perfectie uitgegroeid, dat hem een diploma lichamelijke oefening kon worden uitgereikt en aanvaardde hij in september 1939 een betrekking aan het St. Odulphuslyceum in Tilburg.

In 1940 verving hij de aan het Sint-Janslyceum verbonden gymleraar Van Veen tijdens diens ziekte en toen deze in 1941 terugkwam verliet hij onze school niet, maar mocht het Sint-Janslyceum zich tezamen met het Norbertuslyceum te Roosendaal, het Dr. Mollercollege te Waalwijk en de MULO Christus Koning te ’s-Hertogenbosch blijven verheugen in zijn educatieve kwaliteiten.

In 1944 aanvaardde hij een definitieve en volledige betrekking aan het Sint-Janslyceum en wellicht hierdoor gestimuleerd waagde hij op 23 oktober 1944 de grote stap en stortte zich in het huwelijksbootje met mejuffrouw T. van Boxtel, waardoor hij zich nu in het gelukkige bezit weet van een achttal nakomelingen. (PS 23 oktober 1944 is een paar dagen voor de verwoestende bevrijding van ’s-Hertogenbosch).

Het is wellicht aardig om te weten, dat verschillende leraren zoals de heren Coremans (Norbertuslyceum, Roosendaal), Lax, Steenhuizen, Vugts en De Laat nog hun spreid-sluit-spreid-oefeningen gedaan hebben onder leiding van de heer Vos. De heer Vos heeft zich altijd buitengewoon ingespannen voor gymnastiek en sport op onze school.

Van 1940 tot 1961 heeft hij veel van zijn vrije tijd opgeofferd voor de buitenschoolsport, een tot voor kort nog onbezoldigde taak. Verder lag de accommodatie hem na aan het hart. Na eenentwintig jaar in het stoffige zaaltje van het oude lyceum gewerkt te hebben, dat bij de ouderen onder ons nog herinneringen oproept aan gebroken armen en ontluizingsmiddelen, zijn we nu in het bezit van vier prachtige nieuw ingerichte gymlokalen, met een wasaccommodatie, waar zelfs de brutaalste vlo voor terugschrikt.

Wij hopen dat dit een mooi feest wordt voor de heer Vos en voor ons, want hij vindt zelf het belangrijkste, dat de leerlingen hier een plezierige dag aan beleven. Hulde!!!

Een hartelijke felicitatie van onze kant aan de heer Vos, wij hopen dat hij niet te veel nachtmerries krijgt van de ellenlange speeches, die er ongetwijfeld gehouden zullen worden. Wij wensen hem veel sigaren en nog veel jaren toe op onze school, maar hopen dat niet meer mee te maken. Verder iedereen veel plezier bij film, cabaret enz.

Was getekend, Evert Croonen 6B.

@Nieuwsbrief 2, juni 2022