Onderwijs in coronatijd

Natuurlijk is het voor ons allemaal nog leren, natuurlijk hebben we nog niet alles op orde

Op zondag 15 maart 2020 kregen we te horen dat met onmiddellijke ingang alle scholen gesloten zouden worden. Natuurlijk hadden we ons al wel voorbereid op een dergelijk scenario,in het buitenland waren immers al eerder de scholen gesloten, maar toen het echt zover was, kwam er toch heel veel op ons af. Ons hele onderwijs moest ineens anders worden georganiseerd. Waar wij als school juist dicht bij onze leerlingen willen staan, moesten wij nu onderwijs op afstand in gaan richten.

Nadat we op school jarenlang hebben gesproken over ICT-beleid en het gebruik van iPads, werden wij, gedwongen door de omstandigheden, in één keer een volledig digitale school. Binnen 24 uur kwam ons onderwijs weer voorzichtig op gang en het is indrukwekkend om te zien hoe enthousiast docenten en leerlingen op dit momentaan het werk zijn met afstandsonderwijs. Natuurlijk is het voor ons allemaal nog leren, natuurlijk hebben we nog niet alles op orde, maar er gebeuren nu zaken die we enkele maanden geleden nog voor onmogelijk hadden gehouden.

Onder de indruk

We zijn enorm onder de indruk van de manier waarop docenten en leerlingen die nieuwe uitdaging hebben opgepakt. Er wordt hard gewerkt en we proberen met zijn allen er het beste van te maken. De positieve berichten van ouders en leerlingen, maken ons trots op wat we als team op dit moment presteren!

We zien ook duidelijk de positieve kanten van de huidige situatie: het onderwijs heeft een geweldige boost gekregen op ICT-gebied en we zien meer zelfredzaamheid onder de leerlingen, meer ondernemendheid bij docenten, meer samenwerking tussen scholen onderling en meer en duidelijkere communicatie. We hopen natuurlijk dat we deze mooie zaken ook in de post-coronatijd vast weten te houden.

Uitdaging

Voor het managementteam is het een hele klus om de school aan te sturen. Geen enkele procedure kan worden uitgevoerd zoals we het gewend waren, alles moet worden heroverwogen en aangepast. Nu we de praktijk van het online lesgeven enigszins onder de knie hebben, moeten wij ons gaan voorbereiden op onderwijs in een ‘anderhalve meter samenleving’. Ook dat is een hele uitdaging!

Contact met elkaar

Hoe dan ook: we zullen blij zijn als we elkaar op school weer kunnen ontmoeten. Zowel leerlingen als docenten verlangen daar erg naar. Want de essentie van ons onderwijs is toch altijd het contact met elkaar. Leren verloopt via de relatie en op afstand is het toch heel wat ingewikkelder om die relatie vorm te geven.

Om de verbinding die we met elkaar hebben toch te blijven voelen, hebben onze personeelsleden een filmpje gemaakt voor onze leerlingen, onze ouders en onze relaties. Misschien hebt u het gezien: “We zullen doorgaan tot we samen zijn” (https://youtu.be/ucmpIHBqVWw).  En zo is het!

Wij hopen zeer dat wij over enige tijd elkaar weer kunnen ontmoeten, op school of elders. Tot die tijd, wens ik namens heel ons personeel alle vrienden van het Sint-Janslyceum het allerbeste toe.

Hartelijke groet en blijf gezond!

Jean Wiertz, rector

@Nieuwsbrief 3, mei 2020