Ingezonden: Reünie klas 3A Gym 1961/1962

Even goed kijken, wie ben jij ook weer?

Aan de hand van een klassenfoto besloten Michiel Boersma en Harrie van Alebeek een poging te wagen om een reünie te organiseren voor klas 3A Gym 1961/1962.

Eerste vraag was: wie waren zij ook weer? Die vraag kon in onderling overleg worden beantwoord. In een tijd van verhoogde aandacht voor privacy bleek het vervolgens heel erg moeilijk om contactgegevens te verkrijgen. Dat is ook niet voor iedere klasgenoot gelukt.

Een tweede tegenvaller was dat acht van de vijfentwintig klasgenoten bleken te zijn overleden. Gezien de gemiddelde leeftijd van net boven de 75 is dat een droevig groot aantal.

Op 10 maart 2023 was het dan zover. Een dertiental klasgenoten kwamen bijeen tijdens een uitgebreide lunch bij Van der Valk in Vught.

Het werd een memorabele gebeurtenis waarbij voor de meeste aanwezigen het weerzien plaatsvond na zestig jaar! Ieder beschreef z’n lotgevallen sinds het eindexamen. Er was in open sfeer een uitwisseling van ervaringen en huidige omstandigheden.

Het gedeelde gevoel was dat men elkaar in de kern snel weer herkende. Ook waren er sporen van het geleefde leven; bij de een iets meer dan bij de ander. De gesprekken kwamen na soms een eerste “even goed kijken, wie ben jij ook weer” vlot op gang, alsof we doorgingen op waar we gebleven waren. Met veel herinneringen uiteraard aan de schoolperiode.

Een bijzondere gebeurtenis die door iedereen heel erg is gewaardeerd. Met aan het slot een “het ga je goed” en “wie weet tot ziens”.  

Staand vlnr: Jan Hein van de Bergh, Walter van Baars. Bert van den Berg, Frans Croonen, Johan Cooijmans, Paul Herbrink, Frans Strang, Peter Hustinx, Harrie van Alebeek en Joost Walraven. Zittend vlnr: Joseph Steenbrink, Michiel Boersma en Cees Montagne

Frans Croonen

@ Nieuwsbrief 2, juni 2023