100 jaar onderwijs in Den Bosch

In de leegstaande ruimten van een verhuisde drukkerij aan het einde van de Hinthamerstraat ( no. 182) stond de wieg van de R.K. Lycea ofwel het Bossche R.K. Middelbaar Onderwijs.

Algemeen


In de leegstaande ruimten van een verhuisde drukkerij aan het einde van de Hinthamerstraat ( no. 182)  stond de wieg van de R.K. Lycea ofwel het Bossche R.K. Middelbaar Onderwijs. Opgericht werd een R.K. Lyceum voor jongens, het Sint- Janslyceum,  en een R.K. Lyceum voor meisjes, het Sint-. Marialyceum.

Vanaf de oprichtingsdatum in 1918 tot aan 1940 hadden beide lycea één rectoraat. De eerste rector was dr. H.J.M.  Stein , opgevolgd door  dr. J. Bauwens. Vanaf 1940 had ieder lyceum een eigen rectoraat. De eerste rectrix van het Marialyceum  was dra. T. van Mackelenbergh, opgevolgd door  dra. C. Driessen

De beide lycea waren nauw verbonden met elkaar en vielen onder hetzelfde curatorium. Samen waren ze bekend onder de naam R.K. Lycea of ook wel de Bossche Lycea. Dit duurde zo tot 1971, het jaar van de invoering van de Mammoetwet.

Voor het eerste schooljaar in 1918 schreven zich achttien jongens en zeventien meisjes in. In 1922 waren  dat er 175, maar wel driemaal zoveel jongens als meisjes. De oorzaak daarvan was gelegen in de toenmalige opvatting dat het meisje haar roeping zocht in het pedagogische en in het culinaire.

Men begon in 1918 met 11 docenten. Door de snelle groei was het lerarencorps in 1922 al meer dan verdubbeld en in 1935 waren er 29 docenten.

Op 17 december 1963 werden de nieuwe lyceumgebouwen aan het Sweelinckplein door bisschop Bekkers ingezegend. Pas in 1973 sloeg het Marialyceum als gevolg van de invoering van de Mammoetwet een geheel eigen weg in en betrok het als Jeroen Bosch College- de naam na de fusie van het Sint- Marialyceum met de Sint- Ignatiusmavo- het nieuwe gebouw in ‘s-Hertogenbosch- Noord aan de Rompertsebaan. Een grote verandering was de toelating van meisjes op het Sint-.Janslyceum en van jongens op het Marialyceum.

Op 1 augustus 1971 vond de fusie plaats van de Heilig.Hart Mavo met het Sint-Janslyceum. De invoering van de Mammoetwet was een feit.


Gevolgen van de invoering van de Mammoetwet


Op 1 augustus 1967 werd voor de laatste keer een eerste klas Onderbouw oude stijl gevormd.

Daarna volgde er een afbouw van de bestaande schooltypen: MMS, HBS-A, HBS-B, Gymnasium-α en Gymnasium-β. De opleidingen nieuwe stijl werden: MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium.

In 1972 vonden de laatste eindexamens plaats voor MMS en HBS-A en het eerste eindexamen MAVO.

In de jaren 1972, 1973 en 1974 waren er nog bezemklassen voor HBS-A, HBS-B en Gymnasium

In 1973 vond het eerste eindexamen voor de nieuwe HAVO plaats en in 1974 waren de eerste diploma’s van het Atheneum/Gymnasium nieuwe stijl.

De reünies


In de zeventiger jaren gingen er stemmen op om een reünie te organiseren voor de oud-leerlingen van het Sint- Jans- en Marialyceum. Het adressenbestand werd opgebouwd via de tamtam. In 1979 werd de eerste reünie georganiseerd met bijna 2000 deelnemers.

Omdat de animo zo groot was werd een stichting in het leven geroepen onder de naam “Stichting Contact Oud-Lyceisten ’s-Hertogenbosch”.

In de statuten van de Stichting werd als doelstelling opgenomen:

  • Het bevorderen van de contacten tussen de oud-leerlingen alsmede oud-docenten die tussen 1918 en 1971 verbonden waren aan het Sint-Janslyceum en Sint-Marialyceum door:
  • Het organiseren van reünies
  • het verstrekken van inlichtingen ter bevordering van onderlinge contacten
  • Het opzetten en bijhouden van een adressenbestand van leerlingen en docenten die zich vrijwillig opgeven om dit doel toe te juichen

Tot en met 2014 werden er 8 reünies georganiseerd, die als zeer geslaagd worden ervaren. De volgende reünie zal plaats vinden in het schooljaar 2018- 2019 ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het Sint- Janslyceum. Die zal worden georganiseerd door de  nieuwe Stichting “Vrienden van het Sint- Janslyceum”.
.

Literatuuropgave:

  • Van Maria tot Jeroen, 75 jaar: terugblik op de geschiedenis van een school. 1993. Onder redactie van Ad Strijbosch, met tekeningen en lay out van Guus Ong
  • Notitie van J. Coopmans: Invoering van de Mammoetwet op 1 augustus 1968. 2008.
  • Sint-Janslyceum 75 jaar, ’s-Hertogenbosch, 1994.