Bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught

Hoofddoel van onze stichting is het bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen, (oud-)docenten, (oud-)medewerkers en anderen die zich betrokken voelen bij het Sint-Janslyceum. We hopen hieraan te kunnen bijdragen door middel van het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught

Corona lijkt (voorlopig) voorbij!? Er is op dit moment weer veel mogelijk. Daarom lijkt het ons een goed idee om voorzichtig te starten met ons voornemen een paar keer per jaar een activiteit te organiseren voor onze vrienden. Hierbij proberen we steeds het aangename en het nuttige te combineren.

Als eerste activiteit stellen wij jullie voor om in september een rondleiding te organiseren door het prachtig vernieuwde "Nationaal Monument Kamp Vught (NMKV)". In de afgelopen jaren mocht het NMKV diverse prijzen in ontvangst nemen voor o.a. het beste museum van Nederland en het mooiste gebouw van 's-Hertogenbosch (in Vught dus!).

Op deze authentieke plek uit de Tweede Wereldoorlog worden de bezoekers niet alleen geconfronteerd met de gebeurtenissen, die zich daar in 1943-1944 hebben afgespeeld, maar ook worden we ons bewust van de huidige, actuele situatie anno 2022. Duizenden scholieren komen jaarlijks op bezoek en zijn bijzonder onder de indruk van hetgeen ze hier te horen en te zien krijgen.

Wil je met ons op vrijdagmiddag 23 september a.s. het NMKV bezoeken? Laat het ons vóór 23 augustus a.s. weten via vrienden@sjl.nl.

Programma

- Verzamelen (met koffie) op Kamp Vught vanaf 13.30 uur

- 14.00-15.00 uur lezing over "De brieven van het Joodse meisje Fanny Philips, 1924-1943, oud-leerling van het Maria-Lyceum" in het auditorium door René Kok

- 15.30 uur een rondleiding door het vernieuwde Nationaal Monument Kamp Vught

De entree is € 11 pp; op vertoon van je museumjaarkaart heb je vrij entree.

Namens de Stichting Vrienden van het Sint-Janslyceum bieden we je graag een kopje koffie of thee aan.

Meer informatie over Kamp Vught: klik hier voor de website

U hoort nog van ons.

René Kok

@Nieuwsbrief 2, juni 2022