Oud Nieuws, uit de schoolkrant

De langverbeide kantine is er uiteindelijk toch gekomen.

Twee artikelen uit de schoolkrant van 1971

Een verhaal over het wel en wee in de kantine. Jarenlang een onderwerp van discussie. Ik herinner me, dat met de komst van Ad en Ine de leerlingenkantine (de oude fietsenstalling) een geliefde plek werd, waarbij de spoorbielzen een dominante plaats innamen. In de pauze werd er ook muziek gedraaid... net niet de goeie!

In diezelfde schoolkrant van 1971 wordt een nieuwe rubriek gelanceerd: "VINDT U OOK NIET"? Het geeft mijns inziens een heel aardig tijdsbeeld en is van alle tijden.

René Kok

De kantine

De langverbeide kantine, waar de diverse leerlingenraden zich generaties lang voor hebben ingespannen, is er uiteindelijk toch gekomen. Men zou verwachten dat de leerlingen zouden dansen en juichen van blijdschap, edoch, men kraakt (zoals de meesten overigens alles afkraken) dit geldverslindende instituut af, en men meent te moeten opmerken dat het geheel een kale ongezellige rotzooi is. Zo te horen zal niemand zich in die kantine ophouden "alleen maar als het heel slecht weer is".

Bron: Jubileumboek SJL 75 jaar

Dit afkraken is een zeer bekend verschijnsel op het St. Jan. Natuurlijk is zo'n kantine kaal en ongezellig als zij pas opgeleverd is. Het is aan de leerlingen om er een gezellige ruimte van te maken, maar zoals bekend ontvouwt zich iedere middag na afloop van de lessen een vreemdsoortige Le-Mans-start aan de ogen van hen die achterblijven om na schooltijd nog enige werkzaamheden te verrichten tot nut van het algemeen welzijn. Haast eenieder spurt weg naar huis of naar andere meer dubieuze gelegenheden om aldaar de vrije tijd door te brengen. Slechts een enkeling neemt met wijze glimlach de kwast ter hand en wit hoofdschuddend en tongklakkend onze teerbeminde kantine. De prijs van dit instituut is mij niet genoemd, maar, volgens de heer Esser: "Indien gereed, vertegenwoordigt die kantine een bedrag van zes cijfers"!

Wederom weet slechts een enkeling zich dit voor te stellen. Affiesjes, meegebracht door degenen die ervoor gezorgd hebben dat de kantine er kwam en deze witten en opfleurden, werden na zeer korte tijd van de muren geplukt en weggesmeten of, zo mogelijk nog brutaler, in hun geheel gewoon gejat. Kastdeuren werden ontwricht en sloten geforceerd om te kijken of er niets te gappen viel. Natuurlijk viel er niets te jatten, dat wisten jullie ook wel, maar een kapot slot veroorzaakt van die lekkere krassen op de /deuren en het kost zo veel geld om het weer te repareren en dat vinden velen onder jullie ontstellend humoristisch. Ik slaag er echter in geen spier te vertrekken en vind dit een vrij misselijke vertoning. Maar voordat hier verandering in komt, zal er nog menig rector versleten worden.

Knoestje

Vindt u ook niet?

• Binnenkort zullen de eerste stoplichten bij de trappen geplaatst worden.

• Roken in de klas is voortaan ook voor de leraren verboden. Er hoeft maar een peuk te vallen en het papier vat vlam.

• Scholaire correspondentie via de tafeltjes is, mits deze met viltstift wordt uitgeoefend, toegestaan.

• Van 0-10 naar 2-12: Luctor et emergo.

• Elke dag zie je op school weer nieuwe gezichten.

• Gehoord op de gang tijdens een lokaalwisseling: "Van de ene stank in de andere"!

• Wat kun je voor die munten met zo'n gat middenin krijgen?

• Zo'n zoemer houdt wakker!

• De jeugd van tegenwoordig heeft nooit gedeugd.

• Jongens onder elkaar: "Ik heb niet veel tijd: ik moet mijn vader nog bij wiskunde helpen"!