Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught

Bevrijding van Nederland 75 jaar geleden. In dit kader leek ons als eerste activiteit van de Stichting een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught op 15 mei passend.

In verband met de coronamaatregelen zal onderstaande activiteit niet doorgaan.

Hoofddoel van onze stichting is het bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen, (oud-)docenten, (oud-)medewerkers en anderen die zich betrokken voelen bij het Sint-Janslyceum. We hopen hieraan te kunnen bijdragen door middel van het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Als eerste activiteit hebben we op woensdag 15 mei a.s. een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught georganiseerd.

Graag nodigen wij je hiervoor van harte uit!

Programma

- Verzamelen (met koffie) op Kamp Vught vanaf 13.30 uur

- 14.00-15.00 uur lezing over "De brieven van het Joodse meisje Fanny Philips, 1924-1943, oud-leerling van het Maria-Lyceum" in het auditorium door René Kok

- 15.30 uur een rondleiding door het vernieuwde Nationaal Monument Kamp Vught

De entree is € 11,00 pp; op vertoon van je museumjaarkaart heb je vrij entree.
Namens de Stichting Vrienden van het Sint-Janslyceum bieden we je graag een kopje koffie of thee aan.
Je kunt je hiervoor aanmelden via vrienden@sjl.nl vóór 15 april a.s.

Meer informatie over Kamp Vught: klik hier voor de website

@Nieuwsbrief 2, maart 2020